Wonen in FRanklin

BETAALBAARWONEN

ONMIDDELLIJKBESCHIKBAAR

Uitzonderlijkeligging opde iconische site vanTour & Taxis

PASSIEFBOUWMET ZONNEPANELEN

ARCHITECTSERGISON BATES

AAN DE VOET VAN EENUITGESTREKT PARK

Cultuur &ontspanning opwandelafstandvan je voordeur

HOOGKWALITATIEVEAFWERKING

TYPE WONINGEN

Hier zie je de meest voorkomende type woningen in Franklin. Er zijn 13 studio’s, 37 woningen met één slaapkamer en 10 met twee slaapkamers. Het gehele aanbod en prijzen zal je pas kunnen raadplegen wanneer je stap 2 van het stappenplan hebt volbracht.

STUDIO - 56 M2

€ XX.XXXX€ 93.093,00 all in*

1 SLPK - 69,1 M2

€ XX.XXXX€ XXX.XXX all in*

2 SLPK - 96,5 M2

€ XX.XXXX€ XXX.XXX all in*

* inclusief BTW, registratierechten, erelonen notaris, aansluiting op nutsvoorzieningen.

EXTENSA.
DE ONTWIKKELAAR.

Extensa creëert hoogwaardige woon- en werkomgevingen waar bewoners en bedrijven zich in alle rust kunnen vestigen. Het succes van de ontwikkelaar ligt in het feit dat hij kan bogen op meer dan honderd jaar ervaring en integriteit, met respect voor zijn partners. De groep is volle eigendom van Ackermans & van Haaren (Euronext & Bel20).

Extensa ontwikkelt de site van Tour & Taxis tot een aantrekkelijke en inclusieve bestemming, die een optimaal evenwicht biedt tussen inspirerende woongelegenheid, next generation werkruimten, conferentie- en vergaderzalen, handelszaken en ontspanningsfaciliteiten, bars en restaurants, alsook openbaar toegankelijke groene ruimten.

De ESG strategie van Extensa ligt in het verlengde van haar missie om nieuwe multifunctionele stadsdistricten te ontwikkelen en te verankeren via verantwoorde co-creatie. Deze strategie focust op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling zoals ‘Betaalbare en Schone Energie’, ‘Duurzame Steden en Gemeenschappen’ en ‘Verantwoorde Consumptie en Productie’.

Tenslotte plaatst Extensa sociale inclusiviteit, diversiteit en mixiteit centraal in haar projecten, omdat dit perfect aansluit bij haar kernwaarden. Als een verantwoordelijke stedelijke speler, gelooft de ontwikkelaar in het belang van het bieden van degelijke huisvesting aan iedereen en voorziet hij nieuwe conventionele appartementen voor diegenen die het zich normaal moeilijk zouden kunnen veroorloven. Gericht op specifieke doelgroepen, gaande van jongeren, buurtbewoners of eender welk huishouden met een beperkt inkomen, is deze exclusieve verkoop beslist een doelgerichte manier om het samenleven tussen bewoners en gebruikers met verschillende demografische, socio-economische of culturele achtergrond te bevorderen. Een perfecte mix die Extensa tracht te integreren in de wijken waaraan ze vorm geeft, om zo de beste voorwaarden voor een harmonisch samenleven te bieden en de solidariteit tussen burgers aan te moedigen.

Extensa creëert hoogwaardige woon- en werkomgevingen waar bewoners en bedrijven zich in alle rust kunnen vestigen. Het succes van de ontwikkelaar ligt in het feit dat hij kan bogen op meer dan honderd jaar ervaring en integriteit, met respect voor zijn partners. De groep is volle eigendom van Ackermans & van Haaren (Euronext & Bel20).

Extensa ontwikkelt de site van Tour & Taxis tot een aantrekkelijke en inclusieve bestemming, die een optimaal evenwicht biedt tussen inspirerende woongelegenheid, next generation werkruimten, conferentie- en vergaderzalen, handelszaken en ontspanningsfaciliteiten, bars en restaurants, alsook openbaar toegankelijke groene ruimten.

Stap 1: contacteer ons

Vul alvast het contactformulier in. Je kan hier ook al inschrijven om deel te nemen aan de opendeurdagen. Hier krijg je de gelegenheid om de woningen live te zien en jouw vragen aan ons te stellen